Kurant

Oznaczniki MZ    
Oznaczniki MZ/MKK    
Oznaczniki MZ/K    
Oznaczniki MZ/W    
System    
Oznaczniki DK    
Oznaczniki MZ-T    
Oznaczniki MZ-AS    
Oznaczniki MZ-MO    
Oznaczniki MZ-E    
Oznaczniki MZ-DE    
Oznaczniki PCC    
Koszulki PCV    
Węże PE    
Węże WS    
Osłony OKB    
Opaski OTK    
Tabliczki TI    


Osłona krawędzi - OKB®

Do ochrony kabli w przepustach w blasze, ochrony nieobrobionych krawędzi, uszczelniania pokryw itp.

Osłona OKB® w kształcie litery "U" obejmująca brzeg blachy, szkła itp. służy jako ochrona kabli i przewodów w miejscach przejścia przez otwory wykrojone w blachach. Pewnie trzyma się krawędzi blachy także bez przyklejania. Zapewnia dobrą osłonę i pewną izolację, zabezpiecza kable i przewody przed uszkodzeniem

Osłony OKB® wykonane są z bezkadmowego i bezołowiowego PCV. Są samogasnące - przeszły pozytywnie pełny cykl badań dotyczących palności zgodnie z normą USA Underwriters Laboratories Inc. - UL 2001.

TYP GRUBOŚĆ BLACHY
[mm]
ORIENTACYJNE
WYMIARY
[mm]
A B
OKB-0.5 0.4-0.6 4 6
OKB-1 0.7-1.1 4.5 8
OKB-1.5 1.2-1.6 5 9
OKB-2 1.7-2.2 5.5 10
OKB-2.5 2.3-2.6 6 12
OKB-3 2.7-3.3 6.5 13
OKB-4 3.4-4.3 7 14
OKB-5 4.4-5.3 9.5 19
OKB-6 5.4-6.5 11 22

 

Inne zastosowania: ochrona nieobrobionych krawędzi; kolorowy element dekoracyjny na brzegach elementów; uszczelnianie pokryw, drzwiczek; wykonywanie przepustów w ścianach blaszanych. Zakres grubości blachy od 0.4 do 6 mm. Kolory: czarny, biały, czerwony, szary, niebieski, żółty, fioletowy i inne na zamówienie.
Zakres temperatur pracy: od -30o C do +70o C.

Na zamówienie możliwość wykonania na dowolną grubość z przedziału od 0.5 do 7mm

 

 

 

Zgodność z Dyrektywami WE:
Produkcja Osłon Krawędzi Blachy OKB® odbywa się zgodnie z wymogami DYREKTYWY 2015/863/UE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (Dyrektywa RoHS 3) z dnia 31 marca 2015r w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 

Osłona krawędzi OKB®-N

Do ochrony przewodów, węży, kabli przy przejściu przez ścianki, do zastosowania także jako dławiki.

Osłony mają przekrój w kształcie litery U i są nacinane co 5 - 10mm.
Uzyskana dzięki nacięciu duża giętkość pozwala na wykonywanie niewielkich nawet przepustów - okrągłych, owalnych lub o nieregularnych kształtach; osłanianie krawędzi otworów różnych rozmiarów. 

Osłony OKB®-N wykonane są z bezkadmowego i bezołowiowego PCV. Są samogasnące - przeszły pozytywnie pełny cykl badań dotyczących palności zgodnie z normą USA Underwriters Laboratories Inc. - UL 2001.

TYP GRUBOŚĆ BLACHY
[mm]
ORIENTACYJNE
WYMIARY
[mm]
A B
OKB-N-0.5 0.4-0.6 4 6
OKB-N-1 0.7-1.1 4.5 8
OKB-N-1.5 1.2-1.6 5 9
OKB-N-2 1.7-2.2 5.5 10
OKB-N-2.5 2.3-2.6 6 12
OKB-N-3 2.7-3.3 6.5 13

 

Zastosowanie sprężystych surowców i specjalny kształt powodują pewne trzymanie się na krawędzi, także bez przyklejania. Zakres grubości blach od 0.4mm do 3mm.

Kolory: czarny, biały, czerwony, niebieski, żółty, zielony, fiolet i inne na zamówienie.

Zakres temperatur pracy: od - 30°C do + 70°C

 

 

Zgodność z Dyrektywami WE:
Produkcja Osłon Krawędzi Blachy OKB®-N odbywa się zgodnie z wymogami DYREKTYWY 2015/863/UE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (Dyrektywa RoHS 3) z dnia 31 marca 2015r w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 

 

 

Strona główna | O firmie | Od prezesa | Nasza oferta | Kontakt | Zamówienie | Certyfikaty | Zdjęcia