Kurant

Oznaczniki MZ    
Oznaczniki MZ/MKK    
Oznaczniki MZ/K    
Oznaczniki MZ/W    
System    
Oznaczniki DK    
Oznaczniki MZ-T    
Oznaczniki MZ-AS    
Oznaczniki MZ-MO    
Oznaczniki MZ-E    
Oznaczniki MZ-DE    
Oznaczniki PCC    
Koszulki PCV    
Węże PE    
Węże WS    
Osłony OKB    
Opaski OTK    
Tabliczki TI    


Węże z polietylenu PE

Do przesyłania sprężonego powietrza

Przeznaczone do przesyłania sprężonego powietrza, gazów lub oleju, do ochrony i izolacji przewodów, jako osłony; w krótkich odcinkach do oznaczania kabli i przewodów. Produkowane z pierwotnego PE w 6 kolorach.
Zakres temperatur pracy: od -10° C do +40° C.
Zakres ciśnień pracy: do 1MPa (ok. 10 atm).

Węże polietylenowe wykonane są w dwóch typoszeregach:
1) O ustalonej średnicy zewnętrznej ( średnica zewn. +/- 0.1 mm) dla typowych szybkozłączek (zaciskających się na gołym wężu), produkcji np. OBR Elementów i Układów Pneumatyki - Kielce lub importowanych.
Średnice zewnętrzne: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16 mm.
2) O ustalonej średnicy wewnętrznej ( śr. wewn. +/- 0.1 mm) dla typowych króćców.
Średnice wewnętrzne: = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm.
Dla obu typoszeregów grubość ścianki: 0.5; 1; 1.5; 2 mm, w zależności od średnicy węża. Na zamówienie wykonujemy węże o innych wymiarach, nietypowych średnicach i innych grubościach ścianek. 
Kolory: naturalny (mleczny), inne na zamówienie.

 
GRUBOŚĆ ŚCIANKI
0.5mm
GRUBOŚĆ ŚCIANKI
1.0mm
GRUBOŚĆ ŚCIANKI
1.5mm
GRUBOŚĆ ŚCIANKI
2.0mm
Ø 3/2  Ø 4/2 Ø 8/5 Ø 12/8
Ø 4/3  Ø 5/3 Ø 9/6 Ø 14/10
Ø 5/4  Ø 6/4 Ø 10/7 Ø 16/12
Ø 6/5  Ø 7/5  Ø 11/8 Ø 20/16
Ø 7/6  Ø 8/6  Ø 12/9  
   Ø 9/7  Ø 13/10  
  Ø 10/8 Ø 15/12  
  Ø 12/10    
  Ø 14/12    
  Ø 16/14    

 

 

ATESTY I BADANIA:
- OBR Elementów i Układów Pneumatyki - Kielce

 


Zgodność z Dyrektywami WE:
Produkcja węży PE odbywa się zgodnie z wymogami DYREKTYWY 2015/863/UE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (Dyrektywa RoHS 3) z dnia 31 marca 2015r w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 

 

 

Strona główna | O firmie | Od prezesa | Nasza oferta | Kontakt | Zamówienie | Certyfikaty | Zdjęcia