Kurant

Oznaczniki MZ    
Oznaczniki MZ/MKK    
Oznaczniki MZ/K    
Oznaczniki MZ/W    
System    
Oznaczniki DK    
Oznaczniki MZ-T    
Oznaczniki MZ-AS    
Oznaczniki MZ-MO    
Oznaczniki MZ-E    
Oznaczniki MZ-DE    
Oznaczniki PCC    
Koszulki PCV    
Węże PE    
Węże WS    
Osłony OKB    
Opaski OTK    
Tabliczki TI    


Profil oznaczniki typu MZ-MO do indywidualnego zadrukowania

Oznaczniki MZ-MO o owalnym profilu zamkniętym dostosowanym do nadrukowania drukarkami termotransferowymi. Owalny profil i sprężystość znaczników zapewniają ich stabilność na większości najpopularniejszych przekrojów przewodów i kabli (nie przesuwają się i pozostają na miejscu ich nałożenia). Nadruki na oznacznikach typu MZ-MO mogą być wykonane we własnym zakresie przy użyciu drukarki termotransferowej lub fabrycznie w firmie Kurant wg dostarczonej listy napisów/adresów.

 

Zastosowanie:
Znakowanie kabli i przewodów elektrycznych, teletechnicznych, pneumatycznych oraz hydraulicznych w różnych urządzeniach.

 

Kolory:
- oznaczniki - kolor żółty lub biały (inne kolory na zamówienie),
- nadruk (wykonany fabrycznie) - kolor czarny.

 

Temperatura pracy: od -30oC do +100oC

 

Sposób pakowania: Oznaczniki zadrukowane fabrycznie i pocięte pakowane są po 100szt. oznaczników z takim samym symbolem. Oznaczniki czyste (profil) do samodzielnego zadrukowania sprzedawane są w odcinkach o dowolnej, ustalonej długości.

 

Tabela prezentująca standardowe wykonania oznaczników serii MO z ich podstawowymi wymiarami.
TYP KSZTAŁT ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA PRZEWODU
[mm]
DLA PRZEWODÓW O PRZEKROJU W ZAKRESIE
[mm2]
ORIENTACYJNE WYMIARY
OZNACZNIKA
[mm]
LICZBA ZNAKÓW
SZEROKOŚĆ DŁUGOŚĆ
MZ-MO-1 1.3 - 2.2 0.25 - 0.5 5.0 5-99 1
zwoje wg zamówienia
MZ-MO-2 2.0 - 2.8 0.75 - 1.0 6.5 5-99 1
zwoje wg zamówienia
MZ-MO-3 2.7 - 4.0 1.5 - 2.5 8.7 5-99 1
zwoje wg zamówienia
MZ-MO-4 3.8 - 7.0 2.5 - 10 11.5 5-99 1
zwoje wg zamówienia
MZ-MO-5 6,5 - 8,0
lub na uchwyty PK
do 16 13,5 zwoje wg zamówienia
MZ-MO-6 7,0 - 9,0
lub na uchwyty PK
do 20 15,5 zwoje wg zamówienia

Tabela prezentująca zakres fabrycznie drukowanych symboli i kolorystykę.
DRUKOWANE FABRYCZNIE SYMBOLE NA OZNACZNIKACH I KOLORYSTYKA
CYFRY 0,1,2,3.....9 - oznaczniki w kolorze żółtym, białym (inne kolory na zamówienie), nadruk w kolorze czarnym
- oznaczniki wieloznakowe wg dostarczonej listy
LITERY A,B,C,D.....Z
ZNAKI

 

ATESTY I BADANIA:
- Odporność na palenie wg UL 1581:2001-VW-1


Zgodność z Dyrektywami WE:
Produkcja oznaczników MZ-MO odbywa się zgodnie z wymogami DYREKTYWY 2015/863/UE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (Dyrektywa RoHS 3) z dnia 31 marca 2015r w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 

 

Strona główna | O firmie | Od prezesa | Nasza oferta | Kontakt | Zamówienie | Certyfikaty | Zdjęcia